Cải tạo chữa chữa (nhà chú bảy bưa)Nhà xây dựng đã lâu các hạng mục nhà trước xuống cấp nhiều mái tôn rĩ sét nền còn gạch tàu nhà sau mái tôn đã hư cột kèo không còn sử dụng được.
Yêu cầu: xây mới nhà sau, lát gạch nhà trước …

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/bat-dong-san/

  • Cái nhà này nhìn thấy ko những vô duyên. Mà còn quá vô duyên luôn. Cái bàn ăn ngay cửa tolet.

    Xyzz Abcd May 21, 2020 12:32 am
  • Nhìn cái nhà quá vô duyên

    Xyzz Abcd May 21, 2020 12:32 am
  • Cái phòng bên trái nhìn vô duyên…. Sao không làm hai phòng một bên.?? Không gian bếp và ban ăn không thông thoáng hơn ah. Dù sao thì thiết kế tổng quan khuôn viên đẹp.

    Phương Trần Bonsai May 21, 2020 12:32 am