Chùa Sà Lôn, chùa người khmer trong làng Sà Lôn, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang 29/8/2017Ngôi chùa người khmer trong làng Sà Lôn, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang 29/8/2017. Clip du lịch nghiệp dư quay bằng điện thoại di động, kết hợp đôi khi với…

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

Comments are closed.