Chùa Tĩnh Lâu cháy ngùn ngụt giữa đêmHỏa hoạn được phát hiện tại chùa Tĩnh Lâu khoảng 23h40 ngày 4/11 và nhanh chóng bốc cao. Từ xa cả km, nhiều người quan sát thấy lửa và cột khói bốc…

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

  • phónet

    Quý Nguyễn Hữu April 23, 2020 6:14 am