Dân dã Vườn sinh thái Xẻo Nhum—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

 • Xem bảng tin này, mình cũng phấn khính tìm đến Xẻo Nhum.
  Nhưng vào đây rồi… mất đi phấn khích: tổ chức quản lý chưa tốt, rất thiếu chuyên nghiệp; thức ăn không ngon…

  D KQ May 14, 2020 4:02 pm
 • đồ ăn mắc như quỷ

  Thu Tran May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm
 • có ve vào cổng ko bạn

  văn toàn May 14, 2020 4:02 pm