Động Hoàng Xá & Chùa Hoàng Kim Tự Thờ Vua Đế Viêm Tổ Tiên Dân Tộc Việt | Ký Sự UNESCO#KÝSỰDISẢNUNESCO
Động Hoàng Xá Thờ Vua Đế Viêm Tổ Tiên Dân Tộc Việt
Chùa Hoàng Kim Tự
Đạo Thờ Tổ Tiên Dân Tộc Việt.
Tích Trời, Tích Đất, Tích Nhà.
Chúng ta đều do tổ tiên sinh ra. Mọi người đều là Con Rồng Cháu Tiên, đều từ một bào thai mẹ Âu Cơ.
Cây có lớn vốn ở gốc rễ, sông có sâu vốn ở cội nguồn – Đó là đạo lý hàng ngàn đời nay của mỗi người dân Việt Nam. Con Lạc, Cháu Hồng đều tâm niệm hướng về cội nguồn, ghi nhớ công ơn tổ tiên.
Đạo Thờ Tổ Tiên Của Dân Tộc Lạc Việt là tôn giáo tế tự sớm nhất của loài người và Đền Thờ Mẫu Long ( Mẫu Thượng Ngàn – Mẹ Của Lạc Long Quân) là Đền Thờ Đầu Tiên.
Thế Giới ngưỡng mộ, khâm phục nền văn minh của tổ tiên Lạc Việt đã có từ nền văn hóa Hòa Bình ( cách nay cả hai vạn năm) xuyên qua thời kỳ dời hang đá xuống đồng bằng, định cư trồng lúa nước ( gần 8 ngàn năm), nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, cho đến kết thúc triều đại Hùng Vương hơn hai ngàn năm trước. Nền văn minh Lạc Việt đã đóng góp cho văn minh nhân loại khởi nguồn về: văn minh lúa nước, văn minh khí tượng, lịch pháp, tôn giáo thờ tự… Vậy mà giờ đây, chúng ta – con Lạc, cháu Hồng lại chưa thực sự hiểu rõ bằng người nước ngoài về gốc tích, về văn hiến rực rỡ đầy nhân văn của cha ông mình thì quả thật là có lỗi với tiền nhân.

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

Comments are closed.