Giới thiệu khu du lịch The BCR Q9Khu Du Lịch BCR Q9, một địa điểm ăn uống, vui chơi giải trí dành cho gia đình, công ty, và nhóm, hội vào cuối tuần. Là nơi lý tưởng để tổ chức các…

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

  • 서민아빠님 너무 하시네요 이렇게 좋은곳을 지금알려주시다니 ㅎㅎ 울 와이프가 당장 가자고 보체네요 9군 탄다 근처 같은데 빠른 시간안에 가서 재미있게 놀겠습니다 ㅎㅎ 좋은정보 가르쳐 주셔서 감사합니다 ^^

    ChaoVietnam짜오베트남 April 16, 2020 8:18 pm