KHAI MẠC KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA KHÁNH SƠN 2019KHAI MẠC KHÓA TU MÙA HÈ LẦN THỨ IV CHÙA KHÁNH SƠN TRỤ TRÌ KHÓA TU ĐẠI ĐỨC: THÍCH THANH MẪN TRƯỞNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN QUỲNH PHỤ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC (NGÀY : 20 THÁNG 5 NĂM KỶ HỢI 2019) CAMERA ĐỨC HẠNH ĐT: 0985.125.476

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

Comments are closed.