Lập Trình Game C++ SDL Bài 2: Load Ảnh Background cho Game[Lập Trình Game C++ SDL]
Link donate:
Website:
Group:

Bạn yêu thích lập trình c++ và bạn yêu thích các tựa game 2d
Thư viện SDL và ngôn ngữ lập trình c++ là một lựa chọn tốt dành cho bạn.
Hãy cùng tôi nghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật lập trình Game với ngôn ngữ lập trình
c++ và thư viện SDL

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/giai-tri/

 • mk build thành công rồi nhg chỗ ảnh chỉ hiện màn trắng tại s ạ

  Osuba April 15, 2020 11:41 pm
 • Sao em build win nhưng nó lại ko thấy hiện ảnh lên

  Ngân Lương April 15, 2020 11:41 pm
 • Em ko copy thiếu mà sao trong Dll_File vẫn thiếu 2 file SDL2.dll với SDL2_ttf.dll so với file Dll_File của anh nhỉ?

  Đình Nam Trần April 15, 2020 11:41 pm
 • anh oi, dung dev-c có làm đuoc game nhu nay khong

  :yougotthis: Luffy April 15, 2020 11:41 pm
 • hàm LoadImage không chạy được rất mong anh phản hồi
  nó cứ chuyển sang hàm LoadImageW
  Severity Code Description Project File Line Suppression State

  Error C2660 'LoadImageW': function does not take 1 arguments SDLgame C:UsersDellsourcereposSDLgamemain.cpp 27

  Văn Chính Vương April 15, 2020 11:41 pm
 • sao hàm SDL_DisplayFormat của em nó ko nhận dạng được vậy ạ

  Phí Hữu Chính April 15, 2020 11:41 pm
 • Anh ơi muốn học phần làm game này ngoài học c++ cơ bản nâng cao thì cần học phần nào nữa ạ? Tại em thấy mấy câu lệnh trong video em chưa thấy ở các phần cơ bản và nâng cao

  son duc April 15, 2020 11:41 pm
 • Hàm c_str() trong IMG_Load để làm gì vậy ạ?

  Mạnh Hùng Lê April 15, 2020 11:41 pm
 • Error 1 error LNK1104: cannot open file 'SDL.lib'
  Em đang dùng VS2019 bị lỗi này.
  Nó là do VS2019 hay bắt buộc dùng VS2012 vậy anh ?

  Syliaw Nguyen April 15, 2020 11:41 pm
 • Cho em hoi loi nay sua s anh
  Error 1 error LNK1104: cannot open file 'SDL.lib'

  anime amv April 15, 2020 11:41 pm
 • rất hay, cảm ơn bạn

  nguyen duc nguyen April 15, 2020 11:41 pm
 • cảm ơn ad

  Hiển lê văn April 15, 2020 11:41 pm
 • giúp em với , build thì nó cho ra đống này
  1>—— Build started: Project: fun, Configuration: Debug Win32 ——

  1> main.cpp

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_SetVideoMode referenced in function _main

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_Flip referenced in function _main

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_FreeSurface referenced in function "struct SDL_Surface * __cdecl LoadImageW(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >)" (?LoadImageW@@YAPAUSDL_Surface@@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@Z)

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_UpperBlit referenced in function _main

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_DisplayFormat referenced in function "struct SDL_Surface * __cdecl LoadImageW(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >)" (?LoadImageW@@YAPAUSDL_Surface@@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@Z)

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_Delay referenced in function _main

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_Init referenced in function _main

  1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _SDL_Quit referenced in function _main

  1>C:UsersPHUONG_VINHDesktopBLUEConsoleApplication1Debugfun.exe : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals

  ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

  green park April 15, 2020 11:41 pm
 • Em làm như video và kiểm tra rất kĩ nhưng bị lỗi LNK2019và LNK1120. Anh giúp em với em dùng vs2017

  ecchi anime April 15, 2020 11:41 pm
 • bản SDL1 ko cón khớp để compile với VS bản từ 2015 trờ đi nữa, thử thay vào bằng SDL2 nhưng bản 2 thay đổi gần như hoàn toàn bước khởi tạo và nhiều hàm hỗ trợ khác do tính năng mới vận hành khác…do đó phần code khác hoàn toàn hướng dẫn của anh, mà em mới tập thành code game nữa…tiếc quá đi

  Phuong Ly April 15, 2020 11:41 pm
 • Ad giảng rất hay.

  (K12_HN) Bui Huy Hoang April 15, 2020 11:41 pm