Lich Sử Hình Thành Mật Tông – Phật Giáo Kim Cương ThừaLich Sử Hình Thành Mật Tông – Phật Giáo Kim Cương Thừa.
Đăng ký #bodetamvuong ►
—————♥♥♥♥♥—————-
Lich Sử Hình Thành Mật Tông – Phật Giáo Kim Cương Thừa

Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Mantra of Avalokiteshvara

Shakyamuni Mantra – Om Muni Muni Maha Muni Shakya Munaye Svaha

Thần Chú Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Thần Chú Kim Cương Tát Đỏa – Vajrasattva Mantra

#bodetam #kimcuongthua #mattong
—————♥♥♥♥♥—————-
★ Facebook:
★ Pinterest:
—————♥♥♥♥♥—————
Bồ đề tâm vương
Tâm tối thượng
Tâm vô cùng trân quý
Nơi tâm ấy chưa sinh
Xin cho tâm ấy nảy sinh
Nơi tâm ấy đã sinh
Xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển
Mà vĩnh viễn mãi ngày một vươn lên, vươn lên cao hơn …

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo

Bồ Đề Tâm Vương ►

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

  • Nam Mô A Di Đà Phật yên tâm không ai thể dịch được thần chú đâu, kinh Phật đã dạy, ngoài Bồ Tát chứng quả vị thập địa trở lên mới dịch được thần chú nhưng cũng không cho phép dịch thần chú vì vậy những người dịch thần chú là dịch bậy bạ phá pháp của Phật, chúng đó là tà ma không thể dịch đúng ý Phật được, Phật Học Phổ Thông đã nói đến và Kinh Lăng Nghiêm đã nhắc đến

    Bát Chánh Đạo May 14, 2020 4:14 am