"Sửng sốt" 23 hang động mới trên Vịnh Hạ Long | QTVQTV | Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã phối hợp với các bên triển khai đợt khảo sát tìm kiếm, phát hiện ra 23 hang động có vẻ đẹp ấn tượng trong khu vực Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long.

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

Comments are closed.