Thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng đơn sắc, Vật lý 12 sóng ánh sángTài liệu bài giảng:
Tài liệu Toán, Lí file word:
Group thảo luận:
#mpc247 #mpcsongas
thay đổi bước sóng của ánh sáng xác định khoảng vân sau khi thay đổi, phải tịnh tiến màn một khoảng bao nhiêu để tại đó vân sáng chuyển thành vân tối.
Thay đổi điều kiện giao thoa của ánh sáng đơn sắc tức là thay đổi bước sóng ánh sáng, thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp hoặc thay đổi khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát.
Bài toán thay đổi khoảng cách giữa hai khe xác định vị trí điểm M chuyển từ tối thành sáng.
Vật lý lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT chương sóng ánh sáng

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/giao-duc/

  • Tổng hợp bài giảng về chủ đề SÓNG ÁNH SÁNG + bài tập tự luyện https://mpc247.com/courses/song-anh-sang

    MPC247 TV May 29, 2020 6:06 pm