USTH Master Space: Feedback from former studentsCựu học viên nói về chương trình thạc sĩ chuyên ngành “Vũ trụ: Quan sát Trái Đất, Vật lý thiên văn, Công nghệ Vệ tinh” của USTH.

(English below)

Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ duy nhất tại Việt Nam dành cho các nhà khoa học tương lai tham gia vào công cuộc phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.

Chương trình thạc sĩ được công nhận bởi Việt Nam và Cộng hoà Pháp. Bằng thạc sĩ được cấp bởi trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội – USTH và một trong số 4 trường đại học và viện nghiên cứu của PHÁP gồm: Đài thiên văn Paris, trường Đại học Montpellier, trường Đại học Paris Diderot, và trường Đại học Paris Est-Créteil.

Các môn học đạt chuẩn quốc tế được giảng dạy bởi các giáo sư đến từ các trường Đại học Pháp với sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam như CNES (Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Pháp), Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), các trường đại học danh tiếng khác tại Việt Nam và các phòng thí nghiệm xuất sắc ESEP và UnivEarthS (Cộng hoà Pháp).

Hệ thống đào tạo thạc sĩ tại USTH dựa trên hệ thống tích luỹ và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS).

Các chương trình thạc sĩ tại USTH được ghi nhận bởi HCERES và được công nhận bởi Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới (Cộng hoà Pháp).

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại:
+ Website:
+ Youtube:

————-
This video is the feedbacks of former students of the master “SPACE: Earth Observation, Astrophysics, Satellite Technologies” of USTH.

This is a unique formation in Vietnam of future scientists who will participate in the next decade to the development of space technology and sciences in Vietnam.

The Master degree is co-accredited by Vietnam and France. The diploma is delivered by USTH and one of the four French universities participating to the master: Observatory of Paris, University of Montpellier, University of Paris Diderot, University of Paris Est-Créteil.

Courses of international standard are delivered by professors from these French universities with additional support of CNES (French Spatial Agency), and STI, VNSC (Vietnamese Spatial Agency), Vietnamese famous universities and from the Laboratoires d’Excellence ESEP and UnivEarthS.

The Master training system at the USTH is realized through European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

The Master programs of USTH were evaluated 2nd time by HCERES (The High Council for Evaluation of Research and Higher Education of France) and accredited by French Ministry of Higher Education and Research in Oct 2016.

For more information, please visit
+ Website:
+ Youtube:
———————–
* This video has replaced the last version with some small updates.

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/giao-duc/

Comments are closed.