Vlad và Nikita trốn và tìm trái cây trong trang trạiVlad và Nikita dùng bữa sáng. Bọn trẻ hết dâu và chúng muốn nhiều quả hơn. Mẹ chở lũ trẻ đến nông trại, nơi chúng đang tìm trái cây và quả mọng.

Hãy đăng ký!

Ứng dụng Google Play:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/giai-tri/

Comments are closed.