VTC14 | Suối nước Moọc – một miền tiên cảnh(VTC14) – Nằm gần danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng, suối Nước Moọc có phong cảnh thiên nhiên rực rỡ cùng với hệ sinh thái đa dạng, đi kèm là những trải…

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/du-lich/

Comments are closed.