(VTC14)_Học sinh Hà Nội sẽ được học bơi bằng bể thông minh(VTC14) – Sau khi thí điểm tại 7 trường tiểu học quận Thanh Xuân với việc phổ cập bơi cho học sinh bằng bể bơi thông minh, Hà Nội đang khuyến khích áp dụng mô hình này rộng rãi hơn bằng nguồn vốn xã hội hóa. Mới đây, bể bơi thông minh đầu tiên của huyện Đông Anh (Hà Nội) đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng.

Nguồn: https://supportmpci.org

Xem thêm bài viết khác: https://supportmpci.org/the-thao/

Comments are closed.